หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะเทโพ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 19 ส.ค. 2559
 
 
 
เกาะเทโพเดิมเป็นแหลมที่ยื่นออกมาคั่นระหว่างแม่น้ำ ๒ สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำสะแกกรัง ซึ่งแม่น้ำ ๒ สายนี้ไหลไปบรรจบกันที่ ตำบลคุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท เกาะเทโพเกิดขึ้นจากการที่กระแสน้ำคลองขุมทรัพย์ได้ไหลไปรวมกับแม่น้ำสะแกกรัง จึงทำให้เกิดเป็นเกาะเทโพ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าว ปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษชนิดต่าง ๆ เช่น พริก มะเขือ ส้มโอ และแตงกวว ฉะนั้นเกาะเทโพจึงถือได้ว่าเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ที่ส่งผลให้ชีวิตประชากรในตำบลอยู่ดี กินดี
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 อยู่ห่างจากอำเภอเมืองอุทัยธานีไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,250 ไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 3,730 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 614 ไร่ พื้นที่สาธารณะ 1,906 ไร่
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  
 
 
 
 
 
 
เป็นที่ราบลุ่มอยู่ระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำสะแกกรัง
 
 
 

เกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่

จักสานไม้ไผ่

ทำประมง

ค้าขาย

รับราชการ

รับจ้างทั่วไป

อื่น ๆ
 
 
 
 
 
ประชากรทั้งหมด 2,521 คนประกอบด้วย

ชาย จำนวน 1,219 คน คิดเป็นร้อยละ 48.35

หญิง จำนวน 1,302 คน คิดเป็นร้อยละ 51.65
จำนววนครัวเรือน 814 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 252.1 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านท่ารากหวาย 122 151 273 87  
2   บ้านท่ารากหวาย 164 160 324 98
  3   บ้านท่ารากหวาย 205 240 445 132  
4   บ้านป่าสะแก 375 361 736 257
  5   บ้านเกาะเทโพ 210 237 447 146  
6   บ้านเกาะเทโพ 143 153 296 94
    รวม 1,219 1,302 2,521 814
 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558