ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะเทโพ
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 10 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256394,60795,631108,46332,555--------331,256
256242,816147,07924,82288,21747,65928,98236,58433,86022,53246,53464,65777,848661,590
256139,61829,95753,91746,85545,89359,49840,95642,98239,28146,23086,07249,726580,985
ยอดยกมาตั้งแต่ 19 ส.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2560   1,261,013
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,834,844
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี