หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ๒๐๐ ซีซี. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ๒๐๐ ซีซี. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๔๑๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้กับโรงเรียนบ้านเกาะเทโพและโรงเรียนวัดอัมพวัน จำนวน ๘๕๘ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯจำนวน ๒๙๙ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด มิลลิลิตร ให้กับโรงเรียนบ้านเกาะเทโพและโรงเรียนวัดอัมพวัน จำนวน ๑,๑๘๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร พร้อมเสาคสล.ขนาด ๐.๑๐x๐.๑๐ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]จ้างจัดหาอาหารว่างและอาหารกลางวันตามโครงการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุตำบลเกาะเทโพ จิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็งแรงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5