หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติคคอนกรีต(ช่วงที่ 2)รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.16-001 สายหลังบ้าน หมู่ที่ 2 ถึง หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเทโพ รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.16-001 โดยวิธีคัดเลือก [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติคคอนกรีต(ช่วงที่ 2)รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.16-001 สายหลังบ้าน หมู่ที่ 2 ถึง หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเทโพ รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.16-001 โดยวิธีคัดเลือก [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติคคอนกรีต(ช่วงที่ 2)รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.16-001 สายหลังบ้าน หมู่ที่ 2 ถึง หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเทโพ รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.16-001 โดยวิธีคัดเลือก [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยก แบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างขุดลอกวัชพืชบริเวณลำคลองสาธารณะ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10