หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 
นายบุญชู พุฒเห้า
ประธานสภา อบต.เกาะเทโพ
ติดต่อ 0819266778
 
นางศรีไพร คงสุข
รองประธานสภา อบต.เกาะเทโพ
ติดต่อ 0902374016
นางอัมพร นิลศรี
เลขานุการสภา อบต.เกาะเทโพ
ติดต่อ 0810363857
 
 


นางวรรณา เทียนชัย
สมาชิกสภา อบต.เกาะเทโพ หมู่ที่ 1
ติดต่อ 0810455665


นายเพทาย สุขเอี่ยม
สมาชิกสภา อบต.เกาะเทโพ หมู่ที่ 2
ติดต่อ 0852676628


นางอารีย์ สีดำ
สมาชิกสา อบต. เกาะเทโพ หมู่ 2
ติดต่อ 0888182385


นางสาวชวนชม สีดำ
สมาชิกสภา อบต.เกาะเทโพ หมู่ 3
ติดต่อ 0892684101


นายสุธีร์ สุขเอี่ยม
สมาชิกสภา อบต.เกาะเทโพ หมู่ 3
ติดต่อ 0869254288


นางดาว บัวลำภู
สมาชิกสภา อบต.เกาะเทโพ หมู่ 4
ติดต่อ 0979744644


นายสมพงษ์ ต่อพันธุ์
สมาชิกสภา อบต.เกาะเทโพ หมู่ 4
ติดต่อ 0818865615


นายธีระยุทธ นุชแพ
สมาชิกสภา อบต.เกาะเทโพ หมู่ 5
ติดต่อ 0821680545


นางสาวสำเนียง ศรีพรหม
สมาชิกสภา อบต.เกาะเทโพ หมู่ 6
ติดต่อ 0818602420


นางสาวประไพ แดงไผ่
สมาชิกสภา อบต.เกาะเทโพ หมู่ 6
ติดต่อ 0862072471
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน/สายด่วน
โทร : 056-980-120 , 056-980-125