หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 
นายบุญชู พุฒเห้า
ประธานสภา อบต.เกาะเทโพ
 
นางศรีไพร คงสุข
รองประธานสภา อบต.เกาะเทโพ
นางอัมพร นิลศรี
เลขานุการสภา อบต.เกาะเทโพ
 
 


นางวรรณา เทียนชัย
สมาชิกสภา อบต.เกาะเทโพ หมู่ที่ 1


นายเพทาย สุขเอี่ยม
สมาชิกสภา อบต.เกาะเทโพ หมู่ที่ 2


นางอารีย์ สีดำ
สมาชิกสา อบต. เกาะเทโพ หมู่ 2


นางสาวชวนชม สีดำ
สมาชิกสภา อบต.เกาะเทโพ หมู่ 3


นายสุธีร์ สุขเอี่ยม
สมาชิกสภา อบต.เกาะเทโพ หมู่ 3


นางดาว บัวลำภู
สมาชิกสภา อบต.เกาะเทโพ หมู่ 4


นายสมพงษ์ ต่อพันธุ์
สมาชิกสภา อบต.เกาะเทโพ หมู่ 4


นายธีระยุทธ นุชแพ
สมาชิกสภา อบต.เกาะเทโพ หมู่ 5


นางสาวสำเนียง ศรีพรหม
สมาชิกสภา อบต.เกาะเทโพ หมู่ 6


นางสาวประไพ แดงไผ่
สมาชิกสภา อบต.เกาะเทโพ หมู่ 6
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 56-980-120