หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าร้านป้าสำราญ หมู่ 4 ตำบลเกาะเทโพ  2 เม.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   - องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ กำหนดปรับปรุงข้อมูล  25 ก.พ. 2563 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. สายทางเข้าร้านป้าสำราญ หมู่ 4 ตำบลเกาะเทโพ  24 ก.พ. 2563 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลเกาะเทโพ จังหวัดอุทัยธานี   4 ก.พ. 2563 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ ขอประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงและต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะเทโพ  15 ม.ค. 2563 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ ขอประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  4 ธ.ค. 2562 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่ทำการ อบต.เกาะเทโพ  19 พ.ย. 2562 32
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ กำหนดราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนน สายตะโกสูง หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเทโพ จังหวัดอุทัยธานี  1 พ.ย. 2562 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านนายทองรวม กรุ่ตเจียม หมู่ 2 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  17 ส.ค. 2559 241
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ โครงการขุดลอกหนองกะตา หมู่ 3 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  23 มิ.ย. 2559 261
  (1)  
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน/สายด่วน
โทร : 056-980-120 , 056-980-125