หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
แผนการเสริมมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 - 2564 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ ประจำปี 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ ประจำปี 2562 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 [ 2 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
แผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2561-2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ [ 2 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 79  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 [ 4 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 [ 3 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 [ 3 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
  (1)     2