หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
จดทะเบียนพาณิชย์ [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือการปฎิบัติงานข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
คู่มือการปฎิบัติงานการลาของพนักงานอบต. [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
คู่มือการปฎิบัติงานการชำระภาษีป้าย [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
การขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือการปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)