หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 

 
แผนพัฒนาท้อง ประจำปี 2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ ตั้งอยู่ เลขที่ 107 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองฯ
จังหวัดอุทัยธานี อยู่ห่างจากอำเภอเมืองอุทัยธานีไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะทางประมาณ 5  กิโลเมตร ตำบลเกาะเทโพมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,250 ไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็นจำนวน 1 เขต มีจำนวน 6 หน่วยการเลือกตั้งคือหน่วยเลือกตั้งที่ 1-6 รวมประชากร จำนวนทั้งสิ้น 2,498 คน แยกเป็น ชาย 1,207 คน หญิง 1,291 คน มีจำนวน 858 ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ย 249 คน/ตารางกิโลเมตร พื้นที่ตำบลเกาะเทโพ มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำเป็นบึง หนองน้ำสาธารณะหลายแห่ง เขตตำบลติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ พืชสวน และทำนา สภาพดินอยู่ในเกณฑ์ดี เจาะบ่อบาดาลได้ทุกที่ เหมาะแก่การฟื้นฟูเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว หรือพักผ่อน โดยเฉพาะบึงพระชนกและคลองประพาสต้น พื้นที่เป็นป่าไผ่มาก เหมาะแก่การส่งเสริมอาชีพจักสานของชาวบ้าน สำหรับพื้นดินเหมาะแก่การทำสวน ทำไร่ ทำนา ควรส่งเสริมการปลูกพืชไร่ ใช้วิทยาการใหม่ เทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยเสริม ด้านการประมง ด้วยสภาพพื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งเหมาะแก่การเลี้ยงปลาในกระชัง,บ่อดินและเป็นการเสริมรายได้อย่างดี


 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ก.พ. 2563 เวลา 17.30 น. โดย คุณ ณิชา สามัญเขตกิจ

ผู้เข้าชม 313 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน/สายด่วน
โทร : 056-980-120