หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 19 ส.ค. 2559
 
 
 

ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน


การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การรับชำระภาษีป้าย


แบบฟอร์มภาษีบำรุงท้องที่


การขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาหมู่บ้าน


การขอรับบริการถังขยะ


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

 
  (1)     2