หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 
 
นางอัมพร นิลศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ
ติดต่อ 0810363857
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางปุณยนุช จันทร์ศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
ติดต่อ 0865919091


นางธมกร ทองเกตุเจริญยิ่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ติดต่อ 0635469195


นายจิตติ ด่านอุดมโชติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
ติดต่อ 0810370690


นายศุภชัย ดาวสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาลา และวัฒนธรรม
ติดต่อ 0613518135


-ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน/สายด่วน
โทร : 056-980-120