หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 
นางอัมพร นิลศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ
 
สำนักปลัด
 
นางปุณยนุช จันทร์ศรี
หัวหน้าสำนักปลัด


นายสุชาติ อุณหรุ่งโรจน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางนพรัตน์ เสมาทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวนพมาศ ธิมาสุ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสุภาพ วงศ์รอด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายจิรภัทร สุขดี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน


นางสาวพรทิพย์ แก้ววิเชียร
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน/สายด่วน
โทร : 056-980-120