หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
  
นางอัมพร นิลศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ
 
 
นางธมกร ทองเกตุเจริญยิ่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายไชยสวัสดิ์ นาคสนิท
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นายชินวิชญ์ ธิยานันท์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางจารุวรรณ แก้ววิเชียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางผกากรอง กองห่อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน/สายด่วน
โทร : 056-980-120 , 056-980-125